KRM

Breidablikk anno 1882 - nå i farger!

Tilbakeføring av fasaden.

Da Lars Berentsen bygde nytt hus til familien sin i begynnelsen av 1880-årene, sparte han ikke på noe. I en tid hvor byen slet økonomisk og mange av de store handelshusene gikk konkurs, gikk det veldig bra for skipsreder, handelsmann og politikeren Berentsen, som hadde investert klokt.

Arkitekt Henrik Nissen ble hentet inn fra Kristiania for å tegne huset (som faktisk er større enn Ledaal!) og materialene som ble brukt var både solide og eksklusive: teaken som vinduene er laget av, hentet Berentsen handelsskip fra Thailand. På Breidablikk finner vi mye plysj og silke, fine malerier, delikat porselen og byens første vannklosett – et sant 1800-talls luksushjem.

Museum Stavanger har begynt å tilbakeføre fasadene til opprinnelig utseende. Det er viktig med tanke på å bevare bygget, stoppe forfall og råteskader. Samtidig er det viktig å vise at bygget forteller en del av Stavangerhistorien - om pågangsmot, tidsånd og håndverkstradisjon. Det er utført fargeundersøkelser for å avdekke de originale fargene. Akkurat som Lars Berentsen skal vi bruke kun dyktige håndverkere og de beste materialene. Arbeidsmåten vi bruker, er den samme som på byggetiden.

Her kan dere se resultatet av mange timer med skraping, snekring og maling. MUST er veldig stolt av å kunne vise fram et flott resultat. Vårt ønske er å rehabilitere de resterende fasadene fram til byjubileet i 2025.


Foto: Oddbjørn Erland Aarstad/MUST
Foto: Cathrine Ommundsen/MUSTHagestuen
Hagestuen er et eksempel på en av de få endringene som er gjort ved Breidablikk. Hagestuen ble bygd til kun 14 år etter at huset stod ferdig, i 1896. Vi vet ikke om det var arkitekt Henrik Nissen som tegnet tilbygget, men det er brukt de samme arkitektoniske elementene som i huset ellers.

På bildet nedenfor ser vi Olga og Karoline Berentsen (til høyre) sammen med en ukjent dame i et hyggelig hageselskap.

Det vi også ser, er hagestuen som den har sett ut før den ble forandret på 1980-tallet. Både panelet under vinduene og trappen har blitt forenklet og vedlikeholdsarbeidet er utført med dårlig material og manglende forståelse for tradisjonelt håndverk.

Foto: Lina Gabrielsen / Kulturhistoriske samlinger (MUST)


Som en del av tilbakeføringen av fasadene jobber vi for tiden med hagestuen. Vi skal utbedre råteskader i sviller og stendere, gjenetablere de originale spilene, restaurere teakvinduene, sjekke beslag og taktekkingen og tilbakeføre til de originale fargene.

Foto: Mathies Ekelund Erlandsen/MUSTVi bruker kun kjerneved, linoljemaling og tradisjonelle håndverksmetoder – det meste utføres med håndverktøy. I tillegg til museets egne håndverkere leier vi inn dyktige, lokale tømmermenn. Som museum skal vi ikke bare ta vare på bygningene, men også på kunnskapen vi trenger for å vedlikeholde byggene våre.

Foto: Britta Goldberg/MUST