KRM
Utstilling

Om museet

Redervilla fra 1880-årene

Herskapsboligen Breidablikk ble bygget av skipsreder, handelsmann og politiker Lars Berentsen (1838-1896). På slutten av 1800-tallet var han blant de mest velstående borgere i Stavanger, og ønsket seg en representativ bolig som ikke stod tilbake fra naboeiendommen Ledaal. Han engasjerte derfor en av landets mest anerkjente arkitekter, Henrik Nissen i Kristiania, til oppdraget. Boligen stod ferdig i 1882, og var i familiens eie til 1965.

I 1954 stilte Olga Berentsen eiendommen til rådighet for et legat som skulle "søke å bevare de parkmessige anlegg på Breidablikk og slektens gamle hjem der, med et utstyr og inventar som har fulgt det i mine søskens og mine foreldres generasjon til minne om en svunden kulturperiode i byen".

Ved Olga Berentsens bortgang i 1965 overtok Stavanger kommune ansvaret for parkanlegget, mens Stavanger museum fikk ansvaret for huset som åpnet for publikum i 1975. I dag er den vakre redervillaen åpen for publikum i sommersesongen, og for skoleklasser hele året.