KRM

Breidablikksamlingen

Breidablikk med alt innbo ble gitt i gave til Stavanger kommune av Olga Berentsen som ønsket at boligen og interiøret skulle stå som et minne fra en svunnen epoke for Stavanger bys befolkning. Stavanger museum overtok huset i 1989 med formål å formidle boligen i tråd med Olga Berentsens tanke om bevaring og formidling av Breidablikk.

Samlingen som tilhører Breidablikk er skapt av familien Berentsen og består av 4600 gjenstander, fire hyllemeter arkiv og en fotosamling.

Villaen er oppført i sveitserstil med nyromanske og gotiske stiltrekk. Interiørene er svært godt bevarte eksemplarer av møbler i nyrokokko, tysk empire, nygotikk, nyrenessanse, jugendstil og funksjonalisme fra 1800- og tidlig 1900-tallet. Samlingen består også av 60 malerier av kunstnere som Kitty Kielland, Hans Gude og Per Gjemre. Andre gjenstander i denne samlingen er ulike brettspill, bøker, husgeråd og tekstiler. Fotosamlingen inneholder 12 fotoalbum og ca. 400 positiver. I tillegg finnes 800 glassnegativer tatt av familien Berentsen i tidsrommet 1895 – 1925 med motiver blant annet fra sommerhuset på Orre, hagen på Breidablikk og fra Jærstrendene.

Både bygning og interiør er preget av høy håndverksmessig kvalitet.

Deler av Breidablikksamlingen finner du på Digitalt Museum